Featured News

Featured Publication

Featured Project


CrossMigration is an H2020 project focused at systematic knowledge accumulation in migration studies.

Read More ...

 
 

For English version, click here

In Dutch:

Meer dan ooit staat het asielvraagstuk in de media centraal. Media-aandacht kan een belangrijke invloed hebben op publieke beeldvorming, en direct en indirect ook op politiek en beleid. Het gebruik van beeld, woord en statistieken zijn daarbij belangrijke elementen. Dat blijkt uit het onderzoek Tsunami of Tragedie? van de bestuurskundigen Rianne Dekker, MSc. en Dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ze hebben in opdracht van het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de media-aandacht en -beeldvorming rond 16 Nederlandse vreemdelingenkwesties onderzocht die de laatste 5 jaar in de media zijn gekomen.

Media-aandacht blijkt er vooral voor te zorgen dat meer algemene trends en ontwikkelingen, zoals de vluchtelingengroepen of de vestiging van nieuwe asielzoekerscentra (AZC’s), concreet en persoonlijk worden. Denk aan de recente foto van het Syrische kind dat aanspoelde aan de kust van Turkije, aan het gebruik van metaforen als ‘asieltsunami’, of hoe statistieken over aantallen vluchtelingen worden gebruikt om de urgentie of juist de onbeduidendheid van de toestroom aan te geven. In de media worden asielkwesties op verschillende manieren ‘geframed’. In het onderzoek is gekeken naar traditionele media, een selectie van Tv-programma’s, kranten en opinietijdschriften, en social media.

AZC’s

Beeldvorming rond de komst van AZC’s blijkt een specifieke dynamiek te kennen. Vooraf is er vaak veel aandacht voor bewoners die hun zorgen uiten over de komst van een AZC en de bestuurlijke aspecten van de opvang. Echter, wanneer het AZC er eenmaal is, blijkt beeldvorming zich vaak te richten op vrijwilligersinitiatieven van omwonenden en maatschappelijke organisaties. Asielopvang in de IJsselhallen in 2014 was daar een duidelijk voorbeeld van. Vrijwilligersinitiatieven vanuit de samenleving stellen de opvang van asielzoekers in een positief daglicht in de media.

‘Mauro’s’

Algemene ontwikkelingen rond het asielbeleid worden regelmatig concreet en persoonlijk door media-aandacht voor individuele asielzoekers. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij Mauro en recentere asielzoekers die als ‘nieuwe Mauro’s’ werden bestempeld (zoals Márcia en Gláucio). Hierbij kan een ‘David versus Goliath’ beeld ontstaan in de beeldvorming: de asielzoeker wordt geportretteerd als slachtoffer die maatschappelijke steun verdient tegenover een starre overheid. Concrete en individuele cases kunnen uitgroeien tot een significante uitdaging voor politiek en beleid. Mauro vormde via de mediabeeldvorming een uitdaging voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Zijn casus vormde uiteindelijk de opmaat voor het Kinderpardon. Ook aandacht voor de Vluchtkerk leidde meermaals tot politieke agendering.

Het volledige onderzoeksrapport en een Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting zijn beschikbaar via deze link.