‘Onderzoekers moeten meer oog hebben voor strijdende opvattingen over wat een probleem is’